28 kwietnia 1975 roku amerykański Newsweek donosi..

22 02 2009

screenhunter_01-feb-22-1123

„Klimat na Ziemi rozpoczął dramatyczną zmianę.
Ochłodzenie powoduje skrócenie cyklu wegetacyjnego i obniżenie
produkcji żywności. W Anglii okres wegetacji od roku 1950 skrócił
się o dwa tygodnie. Ocenia się, że z powodu globalnego oziębienia
spadek produkcji żywności wynosi 100 tysięcy ton rocznie. W kwietniu
148 tornad spowodowało śmierć ponad 300 osób a straty w
trzynastu stanach USA osiągnęły pół miliarda dolarów.

Spodziewane są reperkusje polityczne tego zarówno w
krajach północy jak USA, Kanada i ZSRR ale również
na obszarach tropikalnych jak Indie, Pakistan, Bangladesz,
Indochiny i Indonezja. Naukowcy twierdzą, że incydenty
pogodowe świadczą o fundamentalnych zmianach klimatu. Badania
satelitarne wykazują znaczące pogrubienie warstwy śniegu na
półkuli północnej. Niemal pewnym jest zmniejszenie
produkcji żywności do końca XX wieku. Naukowcy z NOAA
wykazali że w latach 1964-1972 ilość promieniowania słonecznego
docierającego do USA zmniejszyła się o 1,3%. Pojawiły się
złowieszcze sygnały, że rozpoczęły się na Ziemi dramatyczne zmiany
klimatu i że te zmiany wróżą drastyczne zmniejszenie
produkcji żywności – wraz z poważnymi implikacjami tego w polityce
światowej niemal każdego narodu na Ziemi. Spadek produkcji żywności
może zacząć się niebawem, prawdopodobnie w ciągu najbliższych
dziesięciu lat…”.

Większa wersja artykułu, PDF

LINK