Chmury, albedo, słońce i klimat

31 01 2009

Słowo „albedo” pochodzi z łaciny (białość) i opisuje jak jasny jest dany obiekt. Wielkość ziemskiego albedo jest bardzo ważna dla funkcjonowania całego systemu klimatycznego. Proces ten polega na odbijaniu światła białego (słonecznego), co bezpośednio wpływa na zmniejszanie lub zwiększanie się ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi.

Definicja albedo:

Albedo to stosunek światła odbitego od przedmiotu, do światła do niego docierającego.
Wartość albedo waha się od 0 (brak światła odbitego) do 1 (całe światło zostało odbite) lub może być wyrażana w procentach (%).

Albedo Ziemi:

Średnie albedo naszej planety wynosi około 0,3. Oznacza to, że 30% światła słonecznego docierającego do Ziemi jest oddawane z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Nie oznacza to jednak, że w każdym ,miejscu na ziemi jest jednakowe: największe odbicie wystepuje tam gdzie występuje lód lub snieg, natomiast najmniejsze nad oceaniami.

Albedo chmur:

Jednym z ważniejszych czynników wpływajacych na wielkość odbitego światła słonecznego jest zachmurzenie. Chmury odbijają więcej światła z powrotem w przestrzeń kosmiczną niż czyste błękitne niebo. Albedo chmur zależy od kilku czynników: wysokości chmury, jej rozmiaru oraz liczby i wielkości znajdujących się wewnątrz kropelek.

Na poniższym rysunku podane są wartości (%) odbitego światła w zależności od rodzaju chmur.

3359

Czy słońce wpływa na powstawanie chmur?

Tak. Poza dobrze znanym nam efektem kondensacji pary wodnej ( to dzieki temu powstają chmury w ogóle), który bez udziału słońca (ciepła) w ogóle by nie zaistniał znamy jeszcze jeden czynnik i to bardzo ważny, a przez wielu naukowców pomijany!

Już w 2002r pojawiły sie wyniki badań, które jednoznacznie stwierdziły korelację pomiędzy ilością natężenia promieniowania kosmicznego i rozmiarami powierzchni Ziemi pokrytymi przez chmury.

Na poniższym rysunku możemy zaobserwować korelację pomiędzy ilością promieniowania kosmicznego a ilością chmur na ziemi:

chmury

Promieniowanie kosmiczne ( strumień jąder atomowych, kwantów gamma, neutronów i innych cząstek) powstałe np. na skutek powstania supernowej, bez przerwy bombarduje naszą atmosferę. Promieniowanie to odziałuje nie tylko na ludzi czy zwierzęta ale równiez na przyrodę oraz powstawanie chmur! A co za tym idzie także na klimat..

Promieniowanie kosmiczne wpadajace do atmosfery ziemskiej- jonizuje powietrze, a powstałe jony stanowią ośrodki kondensacji przesyconej pary wodnej, a więc zapoczątkowują powstawanie chmur. Im większe jest promieniowanie-tym na ziemi jest wiecej chmur i odwrotnie.

Co więc ma z tym wspólnego słońce?

Poza promieniowaniem słonecznym, ziemia jest także bombardowana przez naszą gwiazdę- zjonizowaną materią, tzw wiatr słoneczny.

Intensywność wiatru słonecznego nie jest stała- Słońce zmienia swoją aktywność w cyklu 11‐letnim. Aktywność ta wiąże się ze zmianami liczby plam na Słońcu, ilości wypromieniowanej energii, liczby rozbłysków i potężnych wybuchów na powierzchni Słońca.

W czasie najwiekszej aktywności (ilość plam na słońcu osiąga maximum) ogromne ilości materii słonecznej są wyrzucane z dużą prędkością w stronę ziemi.

Docierajacy do ziemi wiatr słoneczny wpływa na powstawanie min. burz magnetycznych, zorz polarnych ale i również na ilość docierającego do atmosfery ziemskiej promieniowania kosmicznego.

Kolokwialnie mówiąc, im większa siła takiego wiatru (wysoka aktywność słoneczna)- tym większa ilość promieniowania kosmicznego jest „wypychana” a to bezpośrednio wpływa na to, że do ziemi dociera mniejsza ilość promieniowania kosmicznego: Na ziemii obserwujemy mniejsze zachmurzenie. Spada współczynnik albedo- temperatura na skutek większej ilosci ciepła, rośnie.

Gdy siła wiatru słonecznego jest mniejsza (niska aktywność słoneczna)- większa ilość promieniowania  kosmicznego dociera do ziemi. Powstaje więcej chmur. temperatura na skutek mniejszej ilości docierajacego ciepła, spada.

screenhunter_01-jan-31-1633

Podsumowanie:

Na klimat ziemski wpływa wiele czynników, jednym z nich jest efekt albedo/zachmurzenie- którego współczynnik/wielkość zależy od promieniowania kosmicznego- a ilośc promieniowania bezpośrednio zależy od aktywności słonecznej.

W ostatnich latach obserwowaliśmy podwyższoną aktywność słoneczną- a co za tym idzie, zaobserwowalismy mniejszy współczynnik albedo- więcej energii słonecznej mogło w ten sposób dotrzec do ziemi. W wyniku takiego naturalnego efektu cieplarnianego- temperatury na ziemi zaczeły rosnąć.

Jak sie okazuje Ziemia nie jest samotna, w ostatnich latach efekt cieplarniany zaobserwowano właściwie w całym układzie słonecznym. W takim przypadku warto zadać sobie pytanie: Czy za efekt cieplarniany na Marsie czy na Plutonie też jest odpowiedzialny człowiek?

Czy zatem obserwowane od 2005r stopniowe zmniejszanie sie aktywności słonecznej schłodzi Ziemię?

Jest to wielce prawdopodobne- byc może własnie teraz, stajemy się świadkami końca dobroczynnego, ciepłego okresu i stoimy u progu wielkiego globalnego ochłodzenia..

Pozdrawiam!

Reklamy