Globalny wzrost poziomu oceanów- zahamowany

20 07 2009

To jak to będzie z tymi oceanami?

Przygladając się najnowszym danym powstałych na podstawie obserwacji satelitarnych [satelita TOPEX / POSEIDON po 13 latach i 62 tysiącach okrążeniach Ziemi- zastąpiany został satelitą JASON ] okazuje się, że globalny wzrost poziomu oceanów przystopował i nie wykazuje znaczących zmian już od 2006r.

Poniższa grafika powstała na podstawie danych satelitarnych:

sl_noib_global_sm

Źródło