Zmiany klimatu Grenlandii.. na tle zmian cykli oceanicznych.

27 02 2009

Zmiany klimatu Arktyki od kilkudziesięciu lat są przedmiotem ożywionej debaty. Debata ta dotyczy nie tylko przejawów i zasięgu zmian, ale przede wszystkim przyczyn obecnych zmian klimatycznych- nie dokonam odkrycia, gdy napiszę, że zwolennicy globalnego ocieplenia oraz większość mediów wydały już wyrok- winny jest efekt cieplarniany.. napędzany przez wzrost stężenia CO2 w atmosferze.. Ale czy teza ta jest słuszna?

Obecne zmiany klimatu Arktyki stały się dla ekologów, IPCC i wielu zwolenników GO żelaznym dowodem na to, że to własnie wzrost CO2 jest odpowiedzialny za wzrost temperatury i topnienie lodowców.. Można powiedzieć, że prawie wszytsko składa się w doskonałą całość– Jest cieplej? owszem. Pokrywa lodowa jest mniejsza niż w latach 70tych XXw.?- to też się zgadza.. czemu więc napisałem „prawie wszytsko”?

Aby zrozumieć zmiany zachodzące w Arktyce- należy najpierw uświadomic sobie, że podobnie jak cały nasz klimat- także i klimat Grenlandii ulega cyklicznym zmianom.. Nie tak dawno podawałem dowody na to, że w historii Arktyki notowano już znacznie wyższe temperatury niż obecnie, że zasięg lodu był mniejszy (lub nie było go wcale!).

Ale dowodów na cykliczność klimatu Arktyki jest więcej i nie trzeba sięgać w głęboką przeszłość..
W samym tylko XX wieku na obszarze Arktyki zanotowano kilka faz zmian klimatu (temperatury)!!

Niewiarygodne? O tym po prostu się nie mówi lub bagatelizuje się sprawę- gdyż nie pasuje to do teorii globalnego ocieplenia..

1) Okres od ostatniego 20-lecia XIX wieku do końca drugiej dekady XX. wieku (1880 – 1918):

to okres spadków temperatur

2) Okres od roku 1919 do lat 50. XX wieku:

temperatury zaczeły gwałtownie rosnąć, osiągając kulminację w latach 1938-1939 i następnie w roku 1944. W szczycie ocieplenia temperatura roczna nad całą Arktyką wzrosła od 1.5 do 2°C w stosunku do okresu poprzedzającego.

– Najsilniejszy wzrost temperatury w tym okresie odnotowano w rejonie Spitsbergenu, gdzie według Scherhaga (1938) temperatura okresu od listopada do marca w latach 1921-1930 była wyższa od średniej wieloletniej o około 3.5°C.

zaobserwowano cofanie się granicy lodów morskich w północnej części Morza Barentsa, na Morzu Karskim, oraz we wschodniej części Morza Łaptiewów i zachodniej części Morza Wschodniosyberyjskiego.

3) Kolejnym okresem jest ochłodzenie Arktyki, przypadające na lata 60. i 70. XX wieku:

– Temperatura w całej Arktyce, za wyjątkiem basenu Morza Baffina, silnie się obniżyła (o ok.1-1,2 oC)

-Najsilniejsze spadki odnotowano w tym samym rejonie, w którym poprzednio wystąpiły najsilniejsze wzrosty, czyli w Arktyce Atlantyckiej. W rejonie Spitsbergenu – Bjornoi była niższa o 3.4°C, w rejonie Ziemi Fran-ciszka Józefa o 5.7°C od temperatury z lat 1951-1960.

4) Od roku 1980 rozpoczęła się faza wzrostu temperatury powietrza w Arktyce, która wyraźnie przyspieszyła w połowie lat 90-tych. XX wieku. Osiągając maximum w 2005, kiedy to notowano podobne temperatury do tych z okresu tzw. „Wielkiego ocieplenia Arktyki” (1919-1950)

Doskonale obrazuje to ten rysunek:

screenhunter_01-feb-27-1956

Aż prosi sie teraz spytać o kilka rzeczy:

— Jak to możliwe, że w czasie gdy nastąpił boom ekonomiczny i nagły wzrost produkcji ludzkiego CO2  (lata 50-70te XXw.) temperatury spadały? I nie dotyczy to przecież tylko obszarów polarnych..

— Jak to możliwe, że obecnie notujemy podobne temperatury do tych jakie panowały w Arktyce w latach 30-40 XX wieku? Przecież obecnie produkujemy KILKADZIESIĄT RAZY WIĘCEJ CO2 NIŻ 80 LAT TEMU! W ciągu tylko ostatniej dekady wzrost emitowanego ludzkiego CO2 wzrósł KILKAKROTNIE! (Chiny, Indie itd)

Jeśli nie CO2 to co wpływa na zmiany?

Proszę teraz porównać dwa poniższe obrazki- pierwszy przedstawia anomalie temperatury Arktyki, drugi Anomalie temperatury oceanów (PDO- Pacyfik +AMO- Atlantyk)..

„Czy te wykresy kiedyś do siebie pasowały? (…)”

screenhunter_02-feb-27-2023

„(…) głupie pytanie.”

Pozytywna faza PDO rozpoczeła się pod koniec lat 70tych XX wieku- od tego momentu rozpoczął się również okres globalnego ocieplenia. Podobny trend zaobserwowano również w Arktyce.. warto jednak zwrócić uwagę na to, że zarówno temperatury jak i poziom lodu morskiego do połowy lat 90-tych pozostawał względnie stabilny (z lekką tendencją zmian). Zmiany te nabrały tempa po 1995r, dlaczego?

Najprościej mówiąc- do Pacyfiku dołączył Atlantyk.. Który od 1995r wszedł w pozytywną faze (dodatnią)- temperatury oceanu były znacznie wyzsze niż być powinny..

Gwałtowny skok wzrostu temperatury zanotowano nie tylko w Arktyce- zmiany dotyczą całego globu- pozytywna faza PDO (a co za tym idzie większa ilość El Nino) oraz pozytywna faza AMO (Atlantyk) doprowadziła do osiagnięcia maksimum globalnego ocieplenia.. Co w szczególności dotyczy północnych szerokości geograficznych (przypadek?)

Dla klimatu Arktyki- poza fazą PDO, szczególne znaczenie mają zmiany temperatury Atlantyku! Wyższa temperatura północnej części Atlantyku- to wyższe temperatury- zimą ocean dłużej oddaje ciepło, latem przyspiesza topnienie lodowców.. ciepła faza AMO to także większe parowanie- a co za tym idzie, większe opady- grubość pokrywy śnieżnej/lodu na lądowym obszarze Grenlandii w ostatnich latach znacznie wzrosła..

Szczyt pozytywnej fazy AMO trwał do 2005r- w tym też roku notowano najwyższe temperatury od ostatniego tzw. „wielkiego ocieplenia” z lat 30-40 tych XX wieku!
Od 2006r. temperatura Atlantyku spada.. Co szczególnie widać w ostatnich miesiącach- od stycznia 2009 jest już w fazie negatywnej (ujemnej)!!

A od minimum z wrzesnia 2007 stopniowo rosnie równiez morska pokrywa lodowa Arktyki..

Poniższy rysunek przedstawia anomalie AMO na przestrzeni ostatnich 55 lat.

screenhunter_04-feb-27-2055

PODSUMOWANIE:

Oceany to ok. 71% powierzchni Ziemi. Już sama liczba powinna dać do zrozumienia, że oceany stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtujących klimat naszej planety. Takie zjawiska jak El Nino, La Nina, fluktuacje temperatury oceanu Spokojnego, Indyjskiego oraz Atlantyckiego stanowią podwaliny nie tylko dla lokalnych zmian temperatury- mogą i staja się również jedną z głównych przyczyn zmian klimatu naszej planety, warto zaznaczyć, że zazwyczaj długotrwałych zmian.

Obecne ocieplenie jest w rzeczywistości lustrzanym odbiciem zmian zachodzących w oceanach– potwierdzają to zarówno przedstawione wyżej wykresy ale i wiele, wiele innych analiz i prac badawczych.

Wszechocean to ogromny magazyn energii, to sieć połączona ze sobą znacznie ściślej niż  przypuszczano jeszcze kilka lat temu. Każda zmiana czy to na Pacyfiku, czy Atlantyku- znajduje swoje odzwierciedlenie w innych częściach tego, można powiedzieć „organizmu”. Akcja rodzi reakcje..

Przykład tempa zmian zachodzących na obszarze Arktyki, Syberii potwierdzaja jak wielkie znaczenie dla naszego klimatu mają fluktuacje temperatur wszechoceanu.

Oceany razem z takimi czynnikami jak słońce czy też działalność wulkaniczna- stanowią wybuchową mieszankę, która pewnie jeszcze nie raz nas wszytskich zaskoczy..

* bibliografia:

1) „Kontrola oceaniczna procesów ocieplenia Arktyki– odmienny punkt spojrzenia na przyczyny zmian klimatu w Arktyce” Andrzej A. MARSZ i Anna STYSZYŃSKA

2) „Multidecadal Ocean Cycles and Greenland and the Arctic” By Joe D’Aleo

Pozdrawiam