„Ochłodzenia i Ocieplenia klimatu Europy w XVIII-XXI wieku i ich przyczyny”

24 02 2009

„OCHŁODZENIA I OCIEPLENIA KLIMATU EUROPY
W XVIII-XXI WIEKU I ICH PRZYCZYNY”

Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka
Zakład Klimatologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
e-mail: jkborycz@uw.edu.pl

St r e s z c z e n i e :

„Celem pracy jest określenie zakresu zmian temperatury powietrza w Europie w XVIII-XX wieku i ich przyczyn.

Wykazano wpływ aktywności Słońca na klimat Europy przy dominującym udziale dwóch centrów pola ciśnienia – Niżu Islandzkiego i Wyżu Azorskiego. O dużej zależności pola temperatury powietrza w Europie od Oscylacji Północnoatlantyckiej w miesiącach zimowych świadczą zarówno duże wartości współczynnika korelacji jak i zbliżone okresy. Wyróżnia się zimowy około 8- letni najsilniejszy cykl wskaźnika North Atlantic Oscillation (Q = 8,1 lat), aktywności Słońca (Q = 8,1 lat) i temperatury powietrza. Większą rolę odgrywają długie cykle: 102-letni i 187-letni aktywności Słońca.

Analogiczne okresy są obecne w seriach pomiarowych temperatury powietrza. W Europie (i Polsce) zimy są na ogół coraz cieplejsze: w Warszawie w latach 1779-1998 –o 1,1oC/100 lat, w Krakowie – o 1,5oC/100 lat i Moskwie – 1,6oC/100 lat. Interesujące są zmiany temperatury powietrza w zimie i w lecie w: Paryżu, Berlinie, Warszawie i Moskwie w XVIII-XXI wieku (z prognozą do roku 2100). Są to wypadkowe z nakładania się (interferencji) cykli temperatury powietrza, obecnych w ciągach chronologicznych wyników pomiarów.

Najmroźniejsze zimy w Warszawie, o średniej temperaturze od –4 do –7oC wystąpią prawdopodobnie w połowie tego stulecia – około roku 2050…”

suplement:

screenhunter_01-feb-24-2102

Cała Praca, format PDF:

LINK