Czy zimny cykl PDO schłodzi Ziemię?

15 02 2009

Czy obecne globalne ocieplenie rzeczywiście wywołane jest przez człowieka? To pytanie spędza sen z powiek wielu.. Biorąc pod uwagę, że komputerowe modele Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) opierają wzrost temperatury na wzroscie poziomu CO2 w atmosferze- powstaje pytanie, dlaczego w czasie, gdy wzrost emisji ludzkiego CO2 jest największy- globalne ocieplenie wyhamowało? W ciagu ostatnich 10 lat powinniśmy obserwować najdynamiczniejszy wzrost temperatury! W rzeczywistości jednak jest inaczej i póki co globalne ocieplenie skończyło się w 1998r, a od kilku lat obserwujemy nawet spadek globalnej temperatury! Jak to możliwe?

Zmiany klimatu są niezwykle złożone, na ich kształ i dynamikę wpływa wiele czynników. Modele IPCC upraszczają sprawę, opierając swoje prognozy głównie na gazach cieplarnianych- w szczególności CO2 (ciekawe, że zapomnieli o najważniejszym jakim jest PARA WODNA!).

Modele IPCC pomijają wiele ważnych składowych, poza tymi o których pisałem już wcześniej, zignorowano również niezwykle ważną cykliczność ochłodzenia i ocieplenia Pacyfiku (PDO).

  • WSTĘP:

Co to jest PDO?

Pacific Decadal Oscillation- Dekadalna Oscylacja Pacyficzna. Co ok 25-35 lat Pacyfik „przechodzi” dwie zupełnie różne fazy: dodatnią– w czasie której notuje się większą ilość anomali El Nino czego konsekwencja jest to, że temperatury rosną- oceanu, zwiększa się więc parowanie a to prowadzi do wzrostu temp. globalnej oraz ujemną– w czasie której notujemy większą ilość La Nina (temperatury spadają).

O tym jakie skutki może nieść ze sobą ocieplenie lub ochłodzenie Pacyfiku, przekonalismy sie min. w 1998r- kiedy na przełomie 1997/98 wystąpiło tzw. super El Nino- temperatury przy powierzchni ziemi a w szczególności w troposferze zdecydowanie wzrosły. Kiedy trwa El Niño, cała światowa cyrkulacja atmosferyczna odczuwa wpływ zasilenia atmosfery przez olbrzymie ilości ciepła w postaci min. zwiększonego parowania.

  • Dekadalna Oscylacja Pacyficzna (PDO):

indeks-pdo

Jednym z głównych czynników wpływających na klimat naszej planety- są zmiany zachodzace na Pacyfiku. Chodzi tutaj oczywiście o wpływ El Nino oraz La Nina a co za tym idzie o zmiany temperatur tego oceanu. Okazuje się, że podobnie jak wiele innych składowych klimatu i i one ulegają cyklicznosci.

Co ok. 30 lat Pacyfik znajduje się w pozytywnej fazie (dodatniej) lub negatywnej (ujemnej) co doskonale obrazuje  rysunek powyżej.

W czasie ostatnich 30lat Ziemia znajdowała się w fazie dodatniej- a więc El Nino występowało częsciej i dłużej od anomali La Nina.

Obecna faza pozytywna rozpoczeła się w roku 1977. Wczesniej, tzn. w latach 1945-1977 wystąpiła faza negatywna- w czasie tym jak wiemy wystapiło globalne ochłodzenie.. Pewnie wielu z was już to wie, ale straszono nas wtedy globalnym ochłodzeniem- co ciekawe w telewizji, w prasie podawano te same zagrożenia i czarne scenariusze przyszłości jak dzisiaj: susze, powodzie i inne klęski żywiołowe. Jeszcze wczesniej wystapiła dodatnia faza, itd, itd.

Taka cykliczność faz PDO występuje w regularnych odstępach czasowych już od czasów tzw. Małej Epoki Lodowcowej lub jak kto woli. Tzw Minimum Maundera, kiedy to na Ziemi panowały znacznie niższe temperatury niż obecnie- od tego też czasu, temperatury systematycznie rosły- ale trend ten nie był stały i w żadnym przypadku nie przypominał „kija hokejowego”- wzrost temperatury był i jest cykliczny- i co należy podkreślić: wykazuje tendencją wzrostową.. Co trwa do dzisiaj..

Czy La Nina trwajace od połowy 2007r jest początkiem zimnej fazy PDO?

Wiele wskazuje na to, że TAK.,co potwierdzają najnowsze zdjęcia i prognozy NASA!

pdo_flip_042008
* La Nina i PDO- kwiecień 2008r.

Co to oznacza?

Zmiany klimatu o charakterze GLOBALNYM:

  • Większą ilość La Nina- a co za tym idzie, spadek temperatury Pacyfiku.
  • Spadek średniej ilości opadów, w wielu miejscach klimat zacznie przybierać cechy kontynentalne i suchu. Od zawsze było tak, że wyższe temperatury- to większa ilośc opadów (większe parowanie)
  • Zmniejszenie parowania, głównego gazu cieplarnianego- doprowadzi do spadku temperatury globalnej
  • Zmianę cyrkulacji Atlantyckiej (AMO- Atlantycka Oscylacja Wielodekadowa)- zmiany temperatury wód Atlantyku w duzym stopniu zależą od zmian temperatury globalnej.

Wg. badań NOAA (dr. Lyn) Atlantyk do 2005r oddał już 1/3 pobranej energii z lat 1998-2003! W latach 2005-07 zjawisko to jeszcze bardziej sie nasiliło…I w ubiegłym miesiący, czyli w styczniu 2009r AMO weszło w fazę negatywną!

Co ważne, zmiany temperatury na Atlantyku nie dotyczą tylko samej powierzchni, sięgają głebokości nawet 700m- odpada więc argument, że to przez topniejące lodowce Arktyki woda obniża temperaturę. Woda słodka z racji, że jest lekka zawsze unosi się przy powierzchni. Woda słona opada na dno!

Oraz:

  • Zmianę oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) co ma szczególnie ogromne znaczenie dla klimatu Europy.


NAO
polega na korelacji pomiędzy wyżem Azorskim a niżem Islandzkim. Oba te ośrodki baryczne, kreują pogodę w Europie- co w szczególności obserwujemy zimą. Odpowiadają za dopływ zachodnich, ciepłych, atlantyckich mas powietrza do Europy. Dodatnia oscylacja wraz z ciepłym prądem Zatokowym- Golfsztrom- odpowiada za ciepły klimat przy tej szerokości geograficznej. Podobnie jak PDO, Oscylacja Północnoatlantycka dzieli się na dwie fazy: dodatnią oraz ujemną.

plus

1) Dodatnia faza NAO (pozytywna): Układ wyżu Azorskiego i niżu Islandzkiego pozwala na napływ ciepłych i wilgotnych mas powietrza nad Europę. Zimy są zatem znacznie cieplejsze. Doskonale obrazuje to  rysunek po prawej:

minus

2) Faza ujemna (negatywna)- ta faza powoduje, że do Europy  napływ ciepłych i wilgotnych mas powietrza jest  utrudniony- a co za tym idzie na kontynent napływaja  głównie masy z północy i ze wschodu.

Zima na Płn. jest sucha ale i zdecydowanie bardziej mroźna. Na Płd.  zimy są wilgotne i chłodne.

Rysunek po lewej stronie.

Jak więc widać, zmiany fazy PDO przyniosą ze sobą ogromne zmiany klimatu. Intensywność fazy negatywnej a co za tym idzie intensywność zjawisk, które wymieniłem mogą zostać spotęgowane przez inne składowe, jak choćby fluktuacje słoneczne, zmiany orbity itp.

Pytanie jakie teraz powinniśmy sobie postawić, nie powinno brzmieć <<czy czeka nas ochłodzenie?>> powinno dotyczyć- scenariuszu oraz intensywności negatywnej fazy PDO. Takich scenariuszy istnieje kilka. Najogólniej przedstawia je poniższy rysunek:

easterbrook_figure41

Pierwszy scenariusz, przedstawia fazę PDO podobną do tej z lat 1945-77.

Drugi: słabszą fazę.

Trzeci: znacznie bardziej intensywną, związaną z mniejszą aktywnością słoneczną- połączenie tych kilku czynników, zapewni Ziemi duże ochłodzenie, co będzie początkiem nowej małej epoki lodowej..

Jaki z tych scenariuszy się sprawdzi, to się oczywiście dopiero okaże.. Jedno jest jednak pewne- to, że globalne ocieplenie osiągneło swój szczyt w 1998r i od tego czasu temperatury już nie rosną, nie jest dziełem przypadku.. To, że od 2005r spadają, również. Co więcej, można powiedzieć, że z każdym kolejnym miesiącem pojawiają się kolejne dowody na to, że naturalny cykl ocieplenia właśnie się skończył- w myśl zasady, że w przyrodzie nic nie jest stałe, przyroda ewoluje- tak samo jak i klimat ulega ciągłej zmianie. Raz więc jest cieplej, po czym znów zimniej. Co nie jest niczym nowym, gdyż tak juz jest od setek tysięcy lat.. Nie oczekujmy jednak zmian dramatycznych, na to potrzeba czasu.

źródła: NOAA, NASA, Espere, praca Prof Don J. Easterbrook’a

Pozdrawiam!


Reklamy

Działania

Informacja

7 Komentarzy

26 02 2009
Spadek temperatury oceanów « Chłodno o klimacie

[…] czytaj również # Czy zimny cykl PDO schłodzi Ziemię? […]

27 03 2009
Ruryk

Pozwolę sobie, jako trochę orientujący się w meteorologii tropikalnej i oceanografii, „cienko pisnąć” na temat ENSO, PDO i AMO w kontekście materiału znajdującego się na stronie (Czy zimny cykl PDO schłodzi Ziemię).
Wpływ faz ENSO na temperaturę powietrza (zwłaszcza globalną), wbrew obiegowym opiniom, nie jest zbyt istotny. Dla stanu atmosfery Ziemi (jako planety) nie jest istotne gdzie, w jakim rejonie, ciepło z oceanu przekazywane jest do atmosfery. Istotne jest to, ile ciepła z oceanu zostanie przetransferowane do atmosfery. W przypadku wystąpienia La Nina, nadwyżkowe ilości ciepła z oceanu uwalniane są nad Archipelagiem Sundajskim i SW częścią równikowego Pacyfiku. W przypadku fazy El Nino, nad wymienionym obszarem transfer ciepła z oceanu do atmosfery ulega silnemu ograniczeniu (zwłaszcza ta część, która stanowi ciepło kondensacji), nadmiarowa ilość ciepła zostaje przekazywana do atmosfery po wschodniej stronie przyrównikowego Pacyfiku.
Stanowi to przyczynę dużych regionalnych zmian temperatury, minimalną w skali stref tropikalnych (0°-24°) obu półkul. Wystarczy przejrzeć np. zbiór rocznych globalnych czy „tropikalnych” anomalii temperatury powietrza NASA GISSTemp (Hansen i &) – trudno znaleźć w ich przebiegu związki z fazami ENSO. Często natomiast badacze i instytucje zajmujące się modelowaniem objaśniają niepowodzenie modelowania zmianą fazy ENSO (typu – model daje wiarygodne rezultaty, to, że wartość ocieplenia była niższa od tej, jaką przewidywał model, wynika z nieoczekiwanego wystąpienia zjawiska La Nina, …).
Niewątpliwie, z fazami ENSO jest związana zmienność PDO. Ta, może dać bardzo wyraźne skutki dla zmienności temperatury powietrza w strefie umiarkowanej, a przez to i w temperaturze hemisferycznej. Dość przypomnieć ostatnie skutki dla temperatury powietrza na Alasce (1976-1978) przejścia PDO do jej dodatniej fazy. Co do aktualnego przejścia PDO do fazy ujemnej – chyba „lada chwila” zobaczymy.
Wreszcie ostatnia uwaga – AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation, Multidekadowa Oscylacja Atlantyku) faktycznie związana jest bardzo silnie (w sensie statystycznym) ze zmianami temperatury globalnej. Ale to nie zmiany temperatury globalnej i hemisferycznej sterują AMO, ale jest odwrotnie – zmiany AMO wymuszają zmiany temperatury hemisferycznej (półkula pólnocna) i globalnej. Na ten temat znajduje się na stronie Katedry Meteorologii i Oceanografii Nautycznej Akademii Morskiej w Gdyni obszerne nowe studium (preprint). Adres:
http://ocean.am.gdynia.pl/sem/panel2009/naturalne/Marsz_2009a.html
Konkluzją tego opracowania jest – chwilowo stop ze wzrostem globalnej temperatury powietrza.
Kłaniam się
Ruryk

18 12 2011
Marek Laszczyński

mam pytanie retoryczne. Czyktoś słyszał kiedykolwiek o badaniach zmian temperatury skorupy ziemskiej wynikającej ze zmian temperatury płaszcza ziemi.
Wyobraźmy sobie Planetę ziemię jako obiad postawiony na kuchence. Pytanie co bardziej podgrzeje czy oziebi obiad. zmiany temperatury podrzewania kuchenką(płaszczem ziemi czy to czy kuchenka stoi w ciepłym czy zimnym pomieszczeniu. Wszyscy skupili się na skutkach. Czyli emisji gazów itd. Zapomniano o prawdziwej przyczynie czyli o mega oceanie lawy który nas podgrzewa od spodu i nikt raczej nie ma pojeia w jakich cyklach podgrzewa nas ta kuchenka. Czyli tak na prawdę nic nie wiemy. Jesteśmy jak kucharz który nie widzi kuchenki i zmian w niej zachodzacych a jedynie obiad i to czy bulgocze czy stygnie czy paruje i jak pachnie.Przydałyby się globalne badania zmian temperatury płaszcza i skorupy ziemi.

28 04 2013
lasik surgery price

Greetings from Ohio! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the info you provide here and can’t wait to
take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not
even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic blog!

7 05 2013
Iphone Repair

Greetings! I’ve been following your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to mention keep up the great work!

7 05 2013
wiredtree vps

Today, I went to the beachfront with my children. I found a
sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched
her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic
but I had to tell someone!

16 01 2015
android apps on chrome

Definiteoy believe thjat which yyou said. Your favouirite reason seemked to be on the net
the simplest factor to takoe into account of. I say to
you, I definitely get annoyed at thee same time as folks consider worries that they plainly do not
recognize about. You managed too hhit the nail
upon the topp and defined out the whole thing without having side-effects , folks could take a signal.
Will likelpy be agaiin to get more. Thanks

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s
%d blogerów lubi to: