Cykle Milankovica

7 02 2009

Klimat jest wypadkową bardzo wielu czynników. Na jego długotrwałe zmiany wpływaja zarówno czynniki zewnętrzne, takie jak: aktywność słoneczna, poziom promieniowania kosmicznego, zmiany nachylenia osi ziemskiej oraz czynniki wewnętrzne, takie jak: prądy oceaniczne, wpływ oceanów, zmiany cyrkulacji wód oceanicznych (El Nino, La Nina), aktywność wulkaniczna, albedo, położenie geograficzne czy też ukształtowanie terenu…

Wbrew wielu docierajacych do nas informacji- Klimat na Ziemi nie jest „stałą” a cyklicznym „procesem” o czym juz kilkakrotnie pisałem. Aby zrozumieć jak bardzo skomplikowanym i od jak wielu czynników zależy- myslę, że warto zapoznać się także z tzw. Cyklami Milankovica.

Ten jugosłowiański astronom już w 1920r wyjaśnił cykliczność niektórych zjawisk klimatycznych:, m.in. występowanie dużych zlodowaceń (regularność następowania glacjałów i interglacjałów). Według tej koncepcjidrastyczna zmiana klimatu jakim jest przejście z okresu ciepłego (interglacjał) do zimnego (glacjał) zależy przede wszytskim od trzech cykli astronomicznych.:

1) zmianą kształtu orbity Ziemi- co ok. 100tyś lat.
2) zmianą nachylenia osi Ziemi do płaszczyzny ekliptyki- w ciągu 41 tys. lat
3) zmiena położenia osi naszej planety w wyniku precesji- w ciągu 26 tyś. lat

Zmiany kształtu orbity ziemskiej

Kształt orbity ziemskiej nie jest stały. 95 tysięcy lat temu orbita była najbardziej eliptyczna. Od tego czasu zwęża się. Te zmiany spowodowane są przez siły ciążenia Słońca i innych planet.

Obecnie Ziemia jest blisko cyklu w którym orbita jest najbardziej kołowa. Nie oznacza to jednak, że Ziemia zawsze znajduje się w tej samej odległości od słońca- różnica między aphelium (najdalej od słońca) a peryhelium(najbliżej słońca) wynosi 5,1 mln km, przy średniej odległości 149,5 mln km. Oznacza to również- że w sytuacji peryhelium Ziemia otrzymuje o ok. 6% więcej energii słonecznej.

Przy orbicie o kształcie bardziej eliptycznym różnice wielkości energii otrzymywanej przez Ziemię w peryhelium i aphelium mogą dochodzić do 20-30 proc!!

cyklem

Nachylenie osi :

Płaszczyzna, na której znajduje się orbita Ziemi, nosi nazwę ekliptyki.

Oś obrotu Ziemi nachylona jest do ekliptyki pod kątem, którego wartość ulega wahaniom w cyklu 41 tys. lat od 21,5 stopni do 24,5 stopni (obecnie wynosi 23,4 stopnia).

Wielkość kąta nachylenia osi obrotu Ziemi do ekliptyki wpływa na występowanie zmiennych pór roku:

Wiele osób myśli, że pory roku powoduje eliptyczność orbity ziemskiej. Latem Ziemia jest bliżej Słońca, a zimą dalej. Nic bardziej mylnego. Pory roku powodowane są przez nachylenie osi obrotu, a co za tym idzie wydłużenie dnia latem, a skrócenie zimą. Co więcej, gdy my mamy lato, Ziemia jest dalej, niż gdy mamy zimę. Na nagrzewanie, w dużej mierze ma wypływ kąt padania promieni słonecznych. Dlatego między zwrotnikami, gdzie promienie dwa razy w roku padają pod kątem prostym, jest najcieplej.

Okazuje sie również, że przy mniejszym nachyleniu osi Ziemi zmniejsza się różnica promieniowania słonecznego między zimą a latem. Ten układ sprzyja rozwojowi pokryw lodowych. Analogicznie, przy większym nachyleniu osi Ziemi, różnica promieniowania słonecznego między zimą a latem jest wyraźniejsza.

Precesja:

Precesja jest zjawiskiem przejawiającym się wirowaniem osi ziemskiej, która nie tworzy nieruchomej prostej, lecz kręci sobą powierzchnię w kształcie bocznej powierzchni stożka- podobny efekt wystepuje wtedy, gdy próbujemy wytrącić z równowagi „bączka”. Zacznie się on wtedy charakterystycznie zataczać, co jest spowodowane właśnie przez precesję.

Jak wiemy ziemia nie jest kulą- wokół równika więc zgromadzona jest większa masa. Księżyc i Słońce przyciągając tę masę, starając się „wyprostować” oś Ziemi. Planeta z powodu szybkości z jaka wiruje, nie „poddaje” się tym siłą, co w konsekwencji prowadzi do tego, że oś zakreśla stożek i nie może zachować stałego położenia w przestrzeni.

Skutkiem tego zjawiska przesunięciu ulegają punkty równonocy oraz przesilenia letniego i zimowego. Obecnie Ziemia znajduje się w peryhelium 4stycznia, a w aphelium 5lipca, a więc kontrasty termiczne między latem a zimą na półkuli północnej są stosunkowo nieduże, podczas gdy za ok. 11 tys. lat będą znacznie wieksze.

praezession

Wg. teorii Milankovica interglacjał trwa ok. 100 tys. lat, czyli tyle, co cykl zmian mimośrodu orbity ziemskiej, z tego ok. 90 tys. przypada na zlodowacenie. Ciepłe okresy rozdzielające zlodowacenia trwają ok. 10 tys. lat.

PODSUMOWANIE:

Cykle Milakovicia wskazują, że klimatem Ziemi steruje min.energia Słońca. W długich skalach czasowych zmienia się orbita Ziemi, a w krótszych skalach czasowych (dziesiątki, setki i tysiące lat) zmiany klimatu mogą być wywoływane zmianami aktywności samego Słońca, które w ten sposób dostarcza do Ziemi mniej lub więcej energii.

Na zakończenie dodaje również taki oto wykres, przedstawiający korelację pomiędzy energią słoneczną, która dociera do Ziemi w wyniku zmian orbity- a temperaturą.

cykle-milankovicia
*dziś- lewa strona, starsze pomiary od prawej!

Pozdrawiam!

Reklamy

Działania

Information

11 Komentarzy

26 11 2009
Justyna

Ciekawy artykuł. Czyli zgodnie z wykresem niedługo czeka nas kolejna epoka lodowcowa…
Pozdrawiam:)

30 05 2010
Watpliwosci

Na tej stronie, moim zdaniem, najjaśniej i najprościej wyłozone o cyklach Milancovica jest, w porównaniu z tym co spotkałem dotąd gdzie indziej!
Jednakowoż jak refren, tak jak to: ‚gdzie indziej’, tu również, co cytuję:

Jak to rozumiem?

„najbardziej eliptyczna” – czyli orbita jest elipsą najbardziej mozliwie wydłużoną wtedy;

„Od tego czasu zwęża się” – czyli jeszcze bardziej stawała sie eliptyczną /wiec tym n iej okręgiem/, wydłużała się?

„Obecnie …. jest blisko cyklu, w którym orbita jest najbarziej (!) kołowa.

Ostatnie z cytowanych zdań w tre sci jest dfla mnie najbardziej jasnym. Nie neguję ostatecznych konkluzji ktore Pan zapewne przytacza za innymi z oryginalnych prac Milutina Milancovica.

Jednakowoż. Jakim to sposobem z orbity wciaż sie zwężającej, /bo nie wyciagającej się, bo chodzi o skracanie tzw małej półosi a nie zwiększanie dużej, na co nie pozwala, jak podają, II Prawo Keplera/ – nagle teraz staje się kołoweą? Domyślam się a chćę żeby mnie Pan albo sprostował albo w tym utwierdził, że chodzi w tym wszystkim o w miarę systematyczne zmniejszanie ekscentryczności, to jest mimośrodu eliptycznergo ksztaltu orbity. Gdyby zastosowane były ktoreś z tych dość prostych terminów matematycznych, myślę że zroumiałbym jednoznacznie artykuł.

Jeżeli tak, to czy te zmiany były osttnio monotoniczne czy jednak falujące? Wykres w tak małym odcinku ostatnich 95000 lat, nie za dokładnie to pokazuje. Wprost przciwnie, zamiast się ‚zwężać’, jeżeli zastosuję to Pańskei określenie, rzeczywiscie jak w następonym Pana zdaniu, orbita : ‚obecvnie… jest najbardizej kołowa”!

To zresztą nioe wszystko. Co prawda żadna Pana w tym wina ponieważ Pan zaczerpuje wykresowe dane skądinąd, zapewne z Wikipedii bo tam wpierw je widziałem zresztą dawno, wykresy nie są opatrzone dodatkową jakąś etykietą odnośnie jak rozumieć podane tam liczby. W wykresie zmienności (?) Precesji, występują: 19; 22; 24 tysięcy lat. Są to jakieś skłaadowe zmienności z ktorych powstaje suma ‚sinusoidalna’ czy też są to amplitudy tu i ówdzie dominujące? Co w takim razie z uwagą Pana o tym Cyklu Precesji przez ktorą [potocznie rozumie się cykl Precesji Osi Ziemi: 26000 lat, ajk Pan podaje /wartość przyblizona, m,a się rozumieć/. Za to nic o tzw anomalistycznym efekcie lub anomalistycznym Cyklu Precesji, ktory powstaje z nałożenia na siebie: samego Cyklu Precesji Osi, zwanego też Wiekiem Platona i – skutkiem relatywistycznym b edącego Cyklu Precesji Orbity(!) Ziemi. Chodzi o podane prze Pana: ca 100’000 lat. Moze dokładniejszą wartością jest – jak znajduję w Wuikipedii: 112000? Nie wiem naprawdę czy te różnice nie są w granicach dopuszczalnego błędu!

Dokładnie w tej sprawie: jeżeli na osi poziomej wykresu zmian Cyklu Precesji, jest czas, to co jest na drugim pozostałym wymiarze wykresu, znaczy się: na osi ‚poziomej’? Jeżeli amplituda ma być wartością dodatną, to dlaczego zmienia sie ‚w górę i w dół’ odchodzac od wyraźnie widocznej średniej wartosci ‚Czasu pełnej Precesji’, idącą przez środki amplitud w kierunku poziomym? Czy ‚Wiek Platona’ a dokladneij tu: ‚uogólnionej lub sumarycznej Precesji’, moze przybierać wartości ujemne? Czy orbita wirowała w obu kierunkach albo oś Ziemi? Nie sądzę żeby kiedykolwiek tak było.

Następny wykres to mimośrodowość, który parametr to juz bezwzględnie musi być dodatni! Przygladając sie wykresowi, też w tym pewne wątpliwości.
Mniejsza jednak o to, może tu nie ma poważnego tu problemu. Bardziej istotne bo nie wynika z etykiet wykresu, czy liczby: 95; 125; 400 – /w mileniach/, dotyczą okresów powtrarzania się określonych sekwencji wykresu, czy też są to jakieś składowe, z ktorych sumy dopiero, wykres ten powstaje. Chodzi o to, czy to są okresy przebiegów np sinusoidalnych z jakich uzykujemy przybliżenie danych pomiarowych jakie wykres obrazuje. Domyślam się tylko – i na podstawie tez osobistych porównań – że chodzi o cykle lokalnie oznaczające zmienny zakres dla lat spisywanych w mileniach.

Najbardziej mi zależy wiedzieć, czy ostatecznie:

– orbita Ziemi dochodzi do tego momentu, po ktorym zacznie się zwężać czyli stawać bardziej elipsą, teraz będąc kołem. Czy jeszcze parę milenii trzeba poczekać_

– Cykl Precesji o który chodzi w serii podanych przez Pana wykresów, czy naprawdę będzie się zmniejszać czy zwiększać? Czy osiaga teraz umowny pułap 26000 lat? Z wykresu jest że Wiek Platona ostatnio się zwiekszał o ile poprawnie interpretuję wykres.

Z góry dziękuję i pozdrawiam. Grzegorz z Białegostoku.

11 04 2012
Adam12

A tak na marginesie , wchodząc w cykl kołowy , czy nie powinien skrócić się rok ( czas obiegu w okół słońca? nie wspomnę o efekcie baletnicy składającej nogę podczas obrotu ale i o rzeczywistą prędkośc i długość orbity. I ostatecznie co z gwiazdą polarną wedle tych teorii ???

13 12 2012
Valencia

A luxury watch may be purchased for multiplicity of reasons,
personal satisfaction, gift for a friend, treasured keepsake, present for a special someone or an heirloom set aside with thoughts of the passing generations.
The very expensive watches have various functionalities on them but they are
primarily treated as an accessory that a man can possess.
They are expensive and are sometimes are known to exceed the price of cars as well.

2 09 2013
Festiwal Filmów Kontrowersyjnych

Czyli to oznacza iż bilans cieplny ziemi jest stały, a wszelkie dywagacje na temat zmian klimatycznych, a w szczególności rzekomego jego ocieplenia – to bzdury dla zdobywania na niewiedzy społecznej dość dużych pieniędzy, przez tych którzy to wiedzą!!!

Ruch precesyjny ziemi zawarty jest w GŁAGOLICY (Nasz starosłowiański alfabet) i zachęcam do jej poznania, gdyż dzięki niej można zrozumieć więcej informacji w kwestii astronomii, fizyki, chemii i innych nauk, które wchodzą w skład naszej podstawowej nauki jaką jest OBRAZOWANIE!!!

A konkretniej można go odnieść do wiersza Tuwima „Tańcował dwa Michały”.

23 11 2013
24 11 2013
5 09 2014
zele do paznokci

Thanks to my father who stated to me concerning this blog,
this webpage is actually remarkable.

18 09 2014
eating foods

Great post. I am going through some of these issues as well..

4 10 2014
body's immune system

I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the
same nearly very often inside case you shield this hike.

16 10 2014
digestivesystem

Every weekend i used to pay a quick visit this website, as i want
enjoyment, for the reason that this this website conations in fact
nice funny stuff too.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s
%d blogerów lubi to: