„Bronisław Wildstein przedstawia -Walka z globalnym ociepleniem”

28 02 2009

21 stycznia 2009 w programie z cyklu „Bronislaw Wildstein przedstawia” poruszono temat globalnego ocieplenia, CO2 i wielkiego biznesu związanego z walką z efektem cieplarnianym..

Program zbudził szeroki sprzeciw wśród zwolenników teorii GO..

Polecam 😉

*link w obrazku

Część I

screenhunter_01-feb-28-2351

Część II

screenhunter_02-feb-28-2354

Część III

screenhunter_03-feb-28-2354

Pozdrawiam!





Zmiany klimatu Grenlandii.. na tle zmian cykli oceanicznych.

27 02 2009

Zmiany klimatu Arktyki od kilkudziesięciu lat są przedmiotem ożywionej debaty. Debata ta dotyczy nie tylko przejawów i zasięgu zmian, ale przede wszystkim przyczyn obecnych zmian klimatycznych- nie dokonam odkrycia, gdy napiszę, że zwolennicy globalnego ocieplenia oraz większość mediów wydały już wyrok- winny jest efekt cieplarniany.. napędzany przez wzrost stężenia CO2 w atmosferze.. Ale czy teza ta jest słuszna?

Obecne zmiany klimatu Arktyki stały się dla ekologów, IPCC i wielu zwolenników GO żelaznym dowodem na to, że to własnie wzrost CO2 jest odpowiedzialny za wzrost temperatury i topnienie lodowców.. Można powiedzieć, że prawie wszytsko składa się w doskonałą całość– Jest cieplej? owszem. Pokrywa lodowa jest mniejsza niż w latach 70tych XXw.?- to też się zgadza.. czemu więc napisałem „prawie wszytsko”?

Aby zrozumieć zmiany zachodzące w Arktyce- należy najpierw uświadomic sobie, że podobnie jak cały nasz klimat- także i klimat Grenlandii ulega cyklicznym zmianom.. Nie tak dawno podawałem dowody na to, że w historii Arktyki notowano już znacznie wyższe temperatury niż obecnie, że zasięg lodu był mniejszy (lub nie było go wcale!).

Ale dowodów na cykliczność klimatu Arktyki jest więcej i nie trzeba sięgać w głęboką przeszłość..
W samym tylko XX wieku na obszarze Arktyki zanotowano kilka faz zmian klimatu (temperatury)!!

Niewiarygodne? O tym po prostu się nie mówi lub bagatelizuje się sprawę- gdyż nie pasuje to do teorii globalnego ocieplenia..

1) Okres od ostatniego 20-lecia XIX wieku do końca drugiej dekady XX. wieku (1880 – 1918):

to okres spadków temperatur

2) Okres od roku 1919 do lat 50. XX wieku:

temperatury zaczeły gwałtownie rosnąć, osiągając kulminację w latach 1938-1939 i następnie w roku 1944. W szczycie ocieplenia temperatura roczna nad całą Arktyką wzrosła od 1.5 do 2°C w stosunku do okresu poprzedzającego.

– Najsilniejszy wzrost temperatury w tym okresie odnotowano w rejonie Spitsbergenu, gdzie według Scherhaga (1938) temperatura okresu od listopada do marca w latach 1921-1930 była wyższa od średniej wieloletniej o około 3.5°C.

zaobserwowano cofanie się granicy lodów morskich w północnej części Morza Barentsa, na Morzu Karskim, oraz we wschodniej części Morza Łaptiewów i zachodniej części Morza Wschodniosyberyjskiego.

3) Kolejnym okresem jest ochłodzenie Arktyki, przypadające na lata 60. i 70. XX wieku:

– Temperatura w całej Arktyce, za wyjątkiem basenu Morza Baffina, silnie się obniżyła (o ok.1-1,2 oC)

-Najsilniejsze spadki odnotowano w tym samym rejonie, w którym poprzednio wystąpiły najsilniejsze wzrosty, czyli w Arktyce Atlantyckiej. W rejonie Spitsbergenu – Bjornoi była niższa o 3.4°C, w rejonie Ziemi Fran-ciszka Józefa o 5.7°C od temperatury z lat 1951-1960.

4) Od roku 1980 rozpoczęła się faza wzrostu temperatury powietrza w Arktyce, która wyraźnie przyspieszyła w połowie lat 90-tych. XX wieku. Osiągając maximum w 2005, kiedy to notowano podobne temperatury do tych z okresu tzw. „Wielkiego ocieplenia Arktyki” (1919-1950)

Doskonale obrazuje to ten rysunek:

screenhunter_01-feb-27-1956

Aż prosi sie teraz spytać o kilka rzeczy:

— Jak to możliwe, że w czasie gdy nastąpił boom ekonomiczny i nagły wzrost produkcji ludzkiego CO2  (lata 50-70te XXw.) temperatury spadały? I nie dotyczy to przecież tylko obszarów polarnych..

— Jak to możliwe, że obecnie notujemy podobne temperatury do tych jakie panowały w Arktyce w latach 30-40 XX wieku? Przecież obecnie produkujemy KILKADZIESIĄT RAZY WIĘCEJ CO2 NIŻ 80 LAT TEMU! W ciągu tylko ostatniej dekady wzrost emitowanego ludzkiego CO2 wzrósł KILKAKROTNIE! (Chiny, Indie itd)

Jeśli nie CO2 to co wpływa na zmiany?

Proszę teraz porównać dwa poniższe obrazki- pierwszy przedstawia anomalie temperatury Arktyki, drugi Anomalie temperatury oceanów (PDO- Pacyfik +AMO- Atlantyk)..

„Czy te wykresy kiedyś do siebie pasowały? (…)”

screenhunter_02-feb-27-2023

„(…) głupie pytanie.”

Pozytywna faza PDO rozpoczeła się pod koniec lat 70tych XX wieku- od tego momentu rozpoczął się również okres globalnego ocieplenia. Podobny trend zaobserwowano również w Arktyce.. warto jednak zwrócić uwagę na to, że zarówno temperatury jak i poziom lodu morskiego do połowy lat 90-tych pozostawał względnie stabilny (z lekką tendencją zmian). Zmiany te nabrały tempa po 1995r, dlaczego?

Najprościej mówiąc- do Pacyfiku dołączył Atlantyk.. Który od 1995r wszedł w pozytywną faze (dodatnią)- temperatury oceanu były znacznie wyzsze niż być powinny..

Gwałtowny skok wzrostu temperatury zanotowano nie tylko w Arktyce- zmiany dotyczą całego globu- pozytywna faza PDO (a co za tym idzie większa ilość El Nino) oraz pozytywna faza AMO (Atlantyk) doprowadziła do osiagnięcia maksimum globalnego ocieplenia.. Co w szczególności dotyczy północnych szerokości geograficznych (przypadek?)

Dla klimatu Arktyki- poza fazą PDO, szczególne znaczenie mają zmiany temperatury Atlantyku! Wyższa temperatura północnej części Atlantyku- to wyższe temperatury- zimą ocean dłużej oddaje ciepło, latem przyspiesza topnienie lodowców.. ciepła faza AMO to także większe parowanie- a co za tym idzie, większe opady- grubość pokrywy śnieżnej/lodu na lądowym obszarze Grenlandii w ostatnich latach znacznie wzrosła..

Szczyt pozytywnej fazy AMO trwał do 2005r- w tym też roku notowano najwyższe temperatury od ostatniego tzw. „wielkiego ocieplenia” z lat 30-40 tych XX wieku!
Od 2006r. temperatura Atlantyku spada.. Co szczególnie widać w ostatnich miesiącach- od stycznia 2009 jest już w fazie negatywnej (ujemnej)!!

A od minimum z wrzesnia 2007 stopniowo rosnie równiez morska pokrywa lodowa Arktyki..

Poniższy rysunek przedstawia anomalie AMO na przestrzeni ostatnich 55 lat.

screenhunter_04-feb-27-2055

PODSUMOWANIE:

Oceany to ok. 71% powierzchni Ziemi. Już sama liczba powinna dać do zrozumienia, że oceany stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtujących klimat naszej planety. Takie zjawiska jak El Nino, La Nina, fluktuacje temperatury oceanu Spokojnego, Indyjskiego oraz Atlantyckiego stanowią podwaliny nie tylko dla lokalnych zmian temperatury- mogą i staja się również jedną z głównych przyczyn zmian klimatu naszej planety, warto zaznaczyć, że zazwyczaj długotrwałych zmian.

Obecne ocieplenie jest w rzeczywistości lustrzanym odbiciem zmian zachodzących w oceanach– potwierdzają to zarówno przedstawione wyżej wykresy ale i wiele, wiele innych analiz i prac badawczych.

Wszechocean to ogromny magazyn energii, to sieć połączona ze sobą znacznie ściślej niż  przypuszczano jeszcze kilka lat temu. Każda zmiana czy to na Pacyfiku, czy Atlantyku- znajduje swoje odzwierciedlenie w innych częściach tego, można powiedzieć „organizmu”. Akcja rodzi reakcje..

Przykład tempa zmian zachodzących na obszarze Arktyki, Syberii potwierdzaja jak wielkie znaczenie dla naszego klimatu mają fluktuacje temperatur wszechoceanu.

Oceany razem z takimi czynnikami jak słońce czy też działalność wulkaniczna- stanowią wybuchową mieszankę, która pewnie jeszcze nie raz nas wszytskich zaskoczy..

* bibliografia:

1) „Kontrola oceaniczna procesów ocieplenia Arktyki– odmienny punkt spojrzenia na przyczyny zmian klimatu w Arktyce” Andrzej A. MARSZ i Anna STYSZYŃSKA

2) „Multidecadal Ocean Cycles and Greenland and the Arctic” By Joe D’Aleo

Pozdrawiam





Spadek temperatury oceanów

26 02 2009

Spadek temperatury dotyczy zarówno oceanu Indyjskiego, Pacyfiku oraz Atlantyku. Warto równiez zaznaczyć, że w ostatnich dniach trend chłodzenia wyraźnie przyspiesza..

* kliknij na obrazek aby powiększyć

  • 5 styczeń 2009:

anomnight152009

  • 2 luty 2009

anomnight222009

  • 26 luty 2009

anomnight2262009

więcej: link

czytaj również # Czy zimny cykl PDO schłodzi Ziemię?

Pozdrawiam!





Nowa plama słoneczna cyklu 24

25 02 2009

Przebudzenie?

Po ponad miesięcznej „przerwie” (ostatnia plama obserwowana była 13.01.2009r) na tarczy słonecznej pojawiła się nowa plamka, tym razem z cyklu 24.

mdi_doppler_022409

mdi_magnetogram_022409

PS:

1) Polecam świetną animację, obrazującą przewidywane zachowanie końca 23. cyklu aktywności słonecznej:

LINK

2) Podaję jeszcze link do dziennej statystyki aktywności słońca od 1847r:

LINK

Pozdrawiam!





Satelita NASA w oceanie..

25 02 2009

Amerykański satelita o nazwie Orbiting Carbon Observator (OCO), który miał służyć do badania stężenia dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej w wyniku awarii (najprawdopodobniej od rakiety Taurus XL nie zdołał się odłączyć moduł z paliwem) – najpierw zboczył z kursu aż wreszcie runął do oceanu w pobliżu wybrzeża Antarktydy.

000t_trpar2428001

Koszt budowy satelity wynosił ok 280 mln$ . Satelita w niecałe 100 minut miał okrążać planete i zbierać dane z ok. 30tyś. miejsc nad powierzchnia Ziemi.

Warto zaznaczyć, że „OCO” nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem. W ubiegłym miesiącu z podobna misją Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA) wystrzeliła inną satelitę o nazwie GOSAT-wstępne dane powinny być już znane w kwietniu/ maju tego roku.





„Ochłodzenia i Ocieplenia klimatu Europy w XVIII-XXI wieku i ich przyczyny”

24 02 2009

„OCHŁODZENIA I OCIEPLENIA KLIMATU EUROPY
W XVIII-XXI WIEKU I ICH PRZYCZYNY”

Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka
Zakład Klimatologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
e-mail: jkborycz@uw.edu.pl

St r e s z c z e n i e :

„Celem pracy jest określenie zakresu zmian temperatury powietrza w Europie w XVIII-XX wieku i ich przyczyn.

Wykazano wpływ aktywności Słońca na klimat Europy przy dominującym udziale dwóch centrów pola ciśnienia – Niżu Islandzkiego i Wyżu Azorskiego. O dużej zależności pola temperatury powietrza w Europie od Oscylacji Północnoatlantyckiej w miesiącach zimowych świadczą zarówno duże wartości współczynnika korelacji jak i zbliżone okresy. Wyróżnia się zimowy około 8- letni najsilniejszy cykl wskaźnika North Atlantic Oscillation (Q = 8,1 lat), aktywności Słońca (Q = 8,1 lat) i temperatury powietrza. Większą rolę odgrywają długie cykle: 102-letni i 187-letni aktywności Słońca.

Analogiczne okresy są obecne w seriach pomiarowych temperatury powietrza. W Europie (i Polsce) zimy są na ogół coraz cieplejsze: w Warszawie w latach 1779-1998 –o 1,1oC/100 lat, w Krakowie – o 1,5oC/100 lat i Moskwie – 1,6oC/100 lat. Interesujące są zmiany temperatury powietrza w zimie i w lecie w: Paryżu, Berlinie, Warszawie i Moskwie w XVIII-XXI wieku (z prognozą do roku 2100). Są to wypadkowe z nakładania się (interferencji) cykli temperatury powietrza, obecnych w ciągach chronologicznych wyników pomiarów.

Najmroźniejsze zimy w Warszawie, o średniej temperaturze od –4 do –7oC wystąpią prawdopodobnie w połowie tego stulecia – około roku 2050…”

suplement:

screenhunter_01-feb-24-2102

Cała Praca, format PDF:

LINK





28 kwietnia 1975 roku amerykański Newsweek donosi..

22 02 2009

screenhunter_01-feb-22-1123

„Klimat na Ziemi rozpoczął dramatyczną zmianę.
Ochłodzenie powoduje skrócenie cyklu wegetacyjnego i obniżenie
produkcji żywności. W Anglii okres wegetacji od roku 1950 skrócił
się o dwa tygodnie. Ocenia się, że z powodu globalnego oziębienia
spadek produkcji żywności wynosi 100 tysięcy ton rocznie. W kwietniu
148 tornad spowodowało śmierć ponad 300 osób a straty w
trzynastu stanach USA osiągnęły pół miliarda dolarów.

Spodziewane są reperkusje polityczne tego zarówno w
krajach północy jak USA, Kanada i ZSRR ale również
na obszarach tropikalnych jak Indie, Pakistan, Bangladesz,
Indochiny i Indonezja. Naukowcy twierdzą, że incydenty
pogodowe świadczą o fundamentalnych zmianach klimatu. Badania
satelitarne wykazują znaczące pogrubienie warstwy śniegu na
półkuli północnej. Niemal pewnym jest zmniejszenie
produkcji żywności do końca XX wieku. Naukowcy z NOAA
wykazali że w latach 1964-1972 ilość promieniowania słonecznego
docierającego do USA zmniejszyła się o 1,3%. Pojawiły się
złowieszcze sygnały, że rozpoczęły się na Ziemi dramatyczne zmiany
klimatu i że te zmiany wróżą drastyczne zmniejszenie
produkcji żywności – wraz z poważnymi implikacjami tego w polityce
światowej niemal każdego narodu na Ziemi. Spadek produkcji żywności
może zacząć się niebawem, prawdopodobnie w ciągu najbliższych
dziesięciu lat…”.

Większa wersja artykułu, PDF

LINK





Zima 2008/09 w obiektywie..

21 02 2009

WIELKA BRYTANIA:

heavysnowfallsacrossunitedkingdom24ytvpqk_qul

2003_01_08-08_46_58

bicycle_1126671i

article-1102723-02ebe52f000005dc-380_634x454

article-1102723-02ebf5d1000005dc-292_634x423
Czytaj resztę wpisu »